Omkostninger

 

 

I forbindelse med tegning af en forsikring er der en række afgifter, man skal være opmærksom på.

 

Stempelgebyr.
Ved nytegning beregnes et stempelgebyr. Beregning af stempelgebyr kan være forskellig fra forsikringstype til forsikringstype. Nedenfor er givet eksempler på gebyrets størrelse. På visse forsikringer vil der årligt være et beskedent stempelgebyr, såfremt der er tale om forsikringer, hvor der sker indeksregulering af forsikringssummer.

 

Eksempler på stempelgebyr (cirka-beløb):

 

Bilforsikring (ansvar/kasko med nyværdi på 300.000 kr.) = 26 kr.

 

Villaforsikring (150 m2 i et plan) = 110 kr.

 

Familieforsikring (indbosum 500.000 kr.) = 32 kr.

 

Fritidsulykkesforsikring (invaliditetsum 1.000.000 kr.) = 80 kr.

 

Hundeansvarsforsikring (uden udvidet dækning) = 49 kr.

 

Knallertansvarsforsikring = 8 kr.

Stempelafgiften afløses 1. januar 2013 af en årlig skadeforsikringafgift på 1,1% til staten.

Fra 1. januar 2013 bliver stempelafgiften afløst af en årlig skadeforsikringsafgift på 1,1% af forsikringens pris.

Skadeforsikringsafgiften vil blive opkrævet, når du køber en ny forsikring, når du ændre en forsikring og ellers hvert år ved betaling af forsikringen.

Afgiften på 1,1% vil være en del af forsikringens endelige pris, og det er staten, der modtager pengene. Forsikringsselskaberne står altså blot for opkrævningen af afgiften. Du vil på din opkrævning kunne se, at prisen er inklusive afgiften.

Der er dog visse undtagelser fra afgiften: Det gælder forsikringer, der allerede er pålagt stempelafgift herunder bl.a. motoransvarsdelen af bilforsikringen.

Du kan læse lovteksten til den nye skadeforsikringsafgift på: www. retsinformation.dk

Andre gebyrer/bidrag.
På nær et fast opkrævningsbidrag på 20 kr. (undtaget PBS-betalinger) er alle omkostninger lovbestemte. På en række private forsikringer betales der en stormflodsafgift på 30 kr. På biler og motorcykler opkræves der et miljøbidrag på 60 kr. Bidrag til stormflod og miljøbidrag er årlige bidragsydelser. Rykkergebyr på 100 kr. ved for sen betaling på 1. og 2. rykker.


Provision.
Provision, til den der har tegnet forsikringen (assurandør eller pengeinstitut), er indeholdt i den præmie, der oplyses i tilbuddet og giver derfor ikke an-ledning til ekstraomkostninger.